Vrh

Servis

Za zagotovitev maksimalno dobre storitve na tem področju smo pripravili posebne pogodbe, ki jih sklenemo z naročniki, ki so lahko podjetja različnih velikosti. Strankam, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo o vzdrževanju računalniške opreme, pa takšna zvrst poslovanja  nudi naslednje ugodnosti:

  • analizo obstoječega stanja in svetovanje glede IT opreme
  • E-nalog vstopno točko za prijavo napak na računalniški opremi
  • izvedbo, oziroma servis na lokaciji naročnika na območju celotne Slovenije
  • kratke odzivne čase in roke popravil
  • nadomestno opremo v primeru, da se napaka ne da odpraviti v dogovorjenem roku
  • po potrebi prisotnost serviserja na lokaciji naročnika
  • podporo na daljavo

 

V podjetju Planis servisiramo in vzdržujemo strojno računalniško opremo naših kupcev in pogodbenih strank, jim svetujemo in omogočamo čim bolj nemoteno uporabo njihove računalniške, programske opreme in ostale IT opreme. Naši pogodbeni odnosi s principali partnerskih podjetij pa omogočajo tehnično pomoč na najvišjem nivoju.

Naprej
US - United States